Category Archives: Uncategorized

BẤT ĐỘNG SẢN LÀ GÌ? NVKD BẤT ĐỘNG SẢN LÀM NHỮNG VIỆC GÌ

BẤT ĐỘNG SẢN LÀ GÌ Bất động sản là một thuật ngữ pháp luật (ở một số nước như Liên hiệp Anh, Canada, Úc, Mỹ và Bahama) có ý nghĩa bao gồm đất đai và những gì dính liền vĩnh viễn với mảnh đất. Những thứ được xem là dính liền vĩnh viễn như là […]